1. Згурська Олена Вікторівна – головний бухгалтер Асоціації, випускниця 2014 р., магістр.
  2. Іванова Ольга Миколаївнаначальник відділу корпоративних комунікацій і PR, випускниця 2006 р., ст. викладач. 
  3. Корекян Ольга Миколаївна – член правління Асоціації, магістр.
  4. Костюк Василь Остапович – член правління Асоціації, випускник 1969 р., доцент, к-т екон. наук.
  5. Писаревський Ілля Матвійович – декан Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, д-р екон. наук, професор.
  6. Покуца Ілля Володимирович – секретар Асоціації, випускник 2005 р., к-т екон. наук.
  7. Рищенко Тетяна Дмитрівна – декан Навчально-наукового інституту Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, доцент, к-т техн. наук.

  facebook  logo KNUUE

100

АДОМ АВСД