Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова був заснований у далекому 1922 році як заклад вищої освіти з підготовки фахівців для різних галузей міського господарства країни.

На протязі усієї історії існування університету студентам відкриваються широкі можливості для розвитку здібностей і розкриття талантів, визначення подальшого життєвого шляху. Високий рівень підготовки фахівців підтверджується їх затребуваністю в різних галузях народного господарства, державних органах влади та інших сферах.

Завдяки безкорисливій і творчій праці декількох поколінь нинішній університет є одним із сучасних високорозвинутих закладів вищої освіти, який здійснює підготовку конкурентоспроможних професіоналів не лише для України, а й для багатьох країн зарубіжжя.

Саме випускники університету своєю щоденною та неспинною працею доводять сучасному світу, що наша Аlma Mater є саме тим закладом вищої освіти, який вже на протязі сторіччя виховує у студентах професійні, лідерські та особистісні якості, які необхідні, щоб зватися гідним громадянином своєї держави та достойною людиною.

І сьогодні, на порозі свого сторічного ювілею, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова запрошує своїх випускників, співробітників, партнерів, друзів та усіх бажаючих залучитися до урочистостей з нагоди святкування.

 

Код ЄДРПОУ/ІНН: 390 64 229

Р/Р: UA 12 300 346 00000 2600 502 6180802

АТ «Альфа-Банк» 

Отримувач: ГО «АВС і Д ХНУМГ ім. О.М. Бекетова»

Повне найменування: Громадська організація «Асоціація випускників, студентів і друзів Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова»

Юр. адреса: Україна, 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17, к. 437

Призначення платежу: благодійний внесок

Голова Харченко Віктор Федорович
Діє на підставі Статуту

 

  facebook  logo KNUUE

100

АДОМ АВСД