1. Згурська Олена Вікторівна – головний бухгалтер Асоціації, випускниця 2014 р., магістр.
  2. Корекян Ольга Миколаївна – член правління Асоціації, магістр.
  3. Костюк Василь Остапович – заступник декана факультету Економіки підприємництва, випускник 1969 р., доцент, к-т екон. наук.
  4. Кравець Ольга Миколаївна – начальник відділу корпоративних комунікацій і PR, випускниця 2006 р., ст. викладач.
  5. Писаревський Ілля Матвійович – декан факультету Менеджменту, д-р екон. наук, професор.
  6. Покуца Ілля Володимирович – секретар Асоціації, випускник 2005 р., к-т екон. наук.
  7. Рищенко Тетяна Дмитрівна – декан факультету Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, доцент, к-т техн. наук.

Ми звертаємося до Вас з пропозицією вступити в нашу Громавдську організацію «Асоціація випускників, студентів і друзів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова».

Нас цікавить Ваша думка щодо отриманих знань в Університеті та якості освіти за спеціальностями.

Цікаво дізнатися, як склалася Ваша професійна кар'єра, які у Вас плани на майбутнє: чи збираєтеся продовжити освіту, отримати другу вищу освіту, поступити в аспірантуру, закінчити спеціальні курси з перепідготовки.

Ми готові інформувати Вас про важливі події в житті Університету, про зустрічі з цікавими людьми, можливості нашої освіти та співпраці з Вами, в тому числі і в області працевлаштування наших студентів і випускників.

Harchenko

 Харченко Віктор Федорович

Голова Асоціації, випускник 1980 р., доктор техн. наук, професор, директор Навчально-наукового інституту  підготовки кадрів вищої кваліфікації 

Kajluk

Кайлюк Євген Миколайович

заступник Голови Асоціації, почесний член Асоціації, випускник 1960 р., професор, доктор екон. наук, відмінник вищої школи,  академік Академії будівництва і архітектури України

kuznetsov

Кузнецов Анатолій Іванович

заступник Голови Асоціації, випускник 1972 р., кандидат техн. наук, доцент, директор Центру технологічно-дистанційного навчання ННІПОЗДН та ПК

 

       facebook  logo KNUUE

Віртуальний тур по ХНУМГ